0983 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Xe bơm cần Kyungwon

Bơm bê tông KW 40m 4R40X

 • Chiều dài cần: 40 (m)
 • Công suất bơm: 160 (m3/h)
 • Xe cơ sở: Hyundai 6*4 (Euro4)
 • ĐK xy lanh bê tông: 230 (mm)
 • Áp suất bê tông: 72 (Bar)
 • Áp suất hệ thống thủy lực: 350 (Bar)

Bơm bê tông KW 41m 5RZ41X

 • Chiều dài cần: 41 (m)
 • Công suất bơm: 160 (m3/h)
 • Xe cơ sở: Hyundai 6*4 (Euro4)
 • ĐK xy lanh bê tông: 230 (mm)
 • Áp suất bê tông: 72 (Bar)
 • Bơm thủy lực chính: A11VO260 (Rexroth)
 • Áp suất hệ thống thủy lực: 350 (Bar)

Bơm bê tông KW 52m 5RZ52X

 • Chiều dài cần: 52 (m)
 • Công suất bơm: 160 (m3/h)
 • Xe cơ sở: Hyundai 10*4 (Euro4)
 • ĐK xy lanh bê tông: 230 (mm)
 • Áp suất bê tông: 72 (Bar)
 • Áp suất hệ thống thủy lực: 350 (Bar)

Bơm bê tông KW 56m 5RZ56X

 • Chiều dài cần: 56 (m)
 • Công suất bơm: 160 (m3/h)
 • Xe cơ sở: Hyundai 10*4 (Euro4)
 • ĐK xy lanh bê tông: 230 (mm)
 • Áp suất bê tông: 72 (Bar)
 • Bơm thủy lực chính: A11VO260 (Rexroth)
 • Áp suất hệ thống thủy lực: 350 (Bar)

Bơm bê tông KW 37m 5Z37X

 • Chiều dài cần: 37 (m)
 • Công suất bơm: 160 (m3/h)
 • Xe cơ sở: Hyundai 6*4 (Euro4)
 • ĐK xy lanh bê tông: 230 (mm)
 • Áp suất bê tông: 72 (Bar)
 • Áp suất hệ thống thủy lực: 350 (Bar)
.
.
.
.