0936 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Kyungwon concrete pump truck

DONGYANG DCP37X-4R

 • Tầm với cao nhất: 37 (m)/ 4R
 • Công suất bơm: 160/108 (m3/h)
 • Áp lực bê tông: 8.7/13 (MPa)
 • Xe cơ sở: Hyundai 380HP 6*4
 • Bơm thủy lực: Rexroth A4VG180
 • Kiểu hệ thống thủy lực: Mạch kín
 • Xylanh bê tông: DN230*2100

DONGYANG DCP38X-5ZR

 • Tầm với cao nhất: 38 (m)/ 5RZ
 • Công suất bơm: 160/108 (m3/h)
 • Áp lực bê tông: 8.7/13 (MPa)
 • Xe cơ sở: Hyundai 380HP 6*4
 • Bơm thủy lực: Rexroth A4VG125*2AE
 • Kiểu hệ thống thủy lực: Mạch kín
 • Xylanh bê tông: DN230*2100
 • Mâm xoay: 360 liên tục

DONGYANG DCP42X-5ZR

 • Tầm với cao nhất: 40 (m)/ 5RZ
 • Công suất bơm: 160/108 (m3/h)
 • Áp lực bê tông: 8.7/13 (MPa)
 • Xe cơ sở: Hyundai 380HP 6*4
 • Bơm thủy lực: Rexroth A4VG125*2AE
 • Kiểu hệ thống thủy lực: Mạch kín
 • Xylanh bê tông: DN230*2100
 • Mâm xoay: 360 liên tục

DONGYANG DCP43X-5RZ

 • Tầm với cao nhất: 42.3 (m)/ 5RZ
 • Công suất bơm: 160/108 (m3/h)
 • Áp lực bê tông: 8.7/13 (MPa)
 • Xe cơ sở: Hyundai 380HP 6*4
 • Bơm thủy lực: Rexroth A4VG125*2AE
 • Kiểu hệ thống thủy lực: Mạch kín
 • Xylanh bê tông: DN230*2100
 • Mâm xoay: 360 liên tục

DONGYANG DCP52X-5RZ

 • Tầm với cao nhất: 51.2 (m)/ 5RZ
 • Công suất bơm: 180/121 (m3/h)
 • Áp lực bê tông: 8.7/13 (MPa)
 • Xe cơ sở: Hyundai 10*4
 • Bơm thủy lực: Rexroth A4VG180*2AE
 • Kiểu hệ thống thủy lực: Mạch kín
 • Xylanh bê tông: DN230*2350
 • Mâm xoay: 360 liên tục
.
.
.
.