0936 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Trạm trộn bê tông

Trạm trộn Đại Nam 90m3h

  • Công suất trạm: 90m3/h
  • Cối trộn: BHS or Sicoma
  • Công suất cối trộn: 2.0m3

Trạm trộn Đại Nam 120m3h

  • Công suất trạm: 120m3/h
  • Cối trộn: BHS or Sicoma
  • Công suất cối trộn: 3.0m3

Trạm trộn Đại Nam 180m3h

  • Công suất trạm: 180m3/h
  • Cối trộn: BHS or Sicoma
  • Công suất cối trộn: 3.5m3
.
.
.
.