0936 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Zero Grease for concrete pump

  • Mỡ bôi trơn cho bơm bê tông
  • Mỡ số 00 cho bơm
  • Mỡ đặc cho bảo dưỡng máy

Product information

Mỡ số 00 cho bơm bê tông

Mỡ nhập khẩu: Zoom/Sany

Mỡ đặc cho bảo dưỡng máy

Mỡ số 00 cho bơm bê tông Mỡ nhập khẩu: Zoom/Sany Mỡ đặc cho bảo dưỡng máy

.
.
.
.