0936 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Sealing sets for concrete pumps

  • Gioăng phớt cho: Sany/PM/Zoom/Junjin/KCP
  • Phớt trục cánh khuấy
  • Bộ phớt xy lanh chính (thuỷ lực)
  • Phớt mô tơ cánh khuấy
  • Phớt xy lanh lắc
  • Bộ phớt ổ bạc to, bạc nhỏ van S

Product information

Cung cấp tất cả các loại gioăng phớt:

Phớt trục cánh khuấy: Sany-PM-zoomlion-Junjin-KCP

Bộ phớt xy lanh chính (thuỷ lực)

Phớt mô tơ cánh khuấy: Sany-Zoomliom-PM-Jinjin

 

Gioăng phớt cho: Sany/PM/Zoom/Junjin/KCP Phớt trục cánh khuấy Bộ phớt xy lanh chính (thuỷ lực) Phớt mô tơ cánh khuấy Phớt xy lanh lắc Bộ phớt ổ bạc to, bạc nhỏ van S

.
.
.
.