0936 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Khoá ống bơm bê tông

  • Khoá ống ST52: 148 (mm)
  • Khoá ống SANY: 157 (mm)
  • Khoá đập nhanh: PF
  • Khóa  bu lông: Sany/PM
  • Khoá âm dương: DN125
  • Khoá cút số 1-số 2: DN150/180

Thông tin sản phẩm

Khoá ống ST52: 148 (mm)

Khoá ống SANY: 157 (mm)

Khoá đập nhanh: PF

Khóa bu lông: Sany/PM

Khoá ống ST52: 148 (mm) Khoá ống SANY: 157 (mm) Khoá đập nhanh: PF Khóa bu lông: Sany/PM

.
.
.
.