0936 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Concrete pump pipes ellbow clamps

  • Ống bơm ST52: 148 (mm)
  • Ống bơm SANY: 157 (mm)
  • Ống bơm gia nhiệt: DN125
  • Khóa đập nhanh: DN125
  • Khóa bu lông: Sany

Product information

Khoá ống ST52: 148 (mm)

Khoá ống SANY: 157 (mm)

Khoá đập nhanh: PF

Khóa bu lông: Sany/PM

Khoá ống ST52: 148 (mm) Khoá ống SANY: 157 (mm) Khoá đập nhanh: PF Khóa bu lông: Sany/PM

(Tiếng Việt)

.
.
.
.