0936 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Elbows for concrete pumps

  • Các loại cút chếch: Sany/Zoom/Xcmg/PM/Junjin/KCP
  • Cút 2 lớp, cút chống mài mòn
  • Cút số 1, cút số 2, cút cần bơm..

Product information

Các loại cút chếch: Sany/Zoom/Xcmg/PM/Junjin/KCP

Cút 2 lớp, cút chống mài mòn

Cút số 1, cút số 2, cút cần bơm..

Các loại cút chếch: Sany/Zoom/Xcmg/PM/Junjin/KCP Cút 2 lớp, cút chống mài mòn Cút số 1, cút số 2, cút cần bơm..

(Tiếng Việt)

.
.
.
.