0983 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Xe bơm cần KCP55m 2013

  • Chiều dài cần bơm: 55 (m)
  • Công suất bơm: 170 (m3h)
  • Xe cơ sở: Hyundai TRAGO 10*4
  • Áp suất hệ thống: 350 (Mpa)
  • Bơm thuỷ lực: Rexroth
  • Năm sản xuất: 2013

Thông tin sản phẩm

Chiều dài cần bơm: 55 (m)

Công suất bơm: 170 (m3h)

Xe cơ sở: Hyundai TRAGO 10*4

Áp suất hệ thống: 350 (Mpa)

Bơm thuỷ lực: Rexroth

Năm sản xuất: 2013

Chiều dài cần bơm: 55 (m) Công suất bơm: 170 (m3h) Xe cơ sở: Hyundai TRAGO 10*4 Áp suất hệ thống: 350 (Mpa) Bơm thuỷ lực: Rexroth Năm sản xuất: 2013

.
.
.
.