0983 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Xe bơm cần KCP42m cần 5 đốt

  • Model: KCP42ZX170-5
  • Tầm với cao: 42m
  • Công suất bơm: 170m3h
  • Bơm thuỷ lực chính Rexroth 190*2EA
  • Xe cơ sở Hyundai Xcient 420HP

Thông tin sản phẩm

  • Model: KCP42ZX170-5
  • Tầm với cao: 42m
  • Công suất bơm: 170m3h
  • Bơm thuỷ lực chính Rexroth 190*2EA
  • Xe cơ sở Hyundai Xcient 420HP
.
.
.
.