0983 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Xe bơm cần KCP55m 2014

 • Chiều dài cần bơm: 55 (m)
 • Công suất bơm: 170 (m3h)
 • Xe cơ sở: Hyundai XCENT 10*4
 • Áp suất hệ thống: 350 (Mpa)
 • Bơm thuỷ lực: Rexroth
 • Năm sản xuất: 2014

Thông tin sản phẩm

 • Chiều dài cần bơm: 55 (m)
 • Công suất bơm: 170 (m3h)
 • Xe cơ sở: Hyundai XCENT 10*4
 • Áp suất hệ thống: 350 (Mpa)
 • Bơm thuỷ lực: Rexroth

Chiều dài cần bơm: 55 (m) Công suất bơm: 170 (m3h) Xe cơ sở: Hyundai XCENT 10*4 Áp suất hệ thống: 350 (Mpa) Bơm thuỷ lực: Rexroth

.
.
.
.