0983 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Bơm tự hành Hold HBT80.18.195

  • Công suất bơm: 80m3h
  • Áp lực bê tông: 18Mpa
  • CS động cơ: 195Kw
  • ĐK xy lanh bê tông: DN200
  • Bơm thuỷ lực: A11VO260 (Rexroth)

Thông tin sản phẩm

Công suất bơm: 80m3h

Áp lực bê tông: 18Mpa

CS động cơ: 195Kw

ĐK xy lanh bê tông: DN200

Bơm thuỷ lực: A11VO260 (Rexroth)

Công suất bơm: 80m3h
Áp lực bê tông: 18Mpa
CS động cơ: 195Kw
ĐK xy lanh bê tông: DN200
Bơm thuỷ lực: A11VO260 (Rexroth)

.
.
.
.