0983 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Xe bơm cần Sany 23m 2013

  • Chiều dài cần: 23m
  • Công suất bơm: 60m3h
  • Xe cơ sở: Sany 4*2
  • Áp lực bê tông: 6.5Mpa

Thông tin sản phẩm

Chiều dài cần: 23m

Công suất bơm: 60m3h

Xe cơ sở: Sany 4*2

Áp lực bê tông: 6.5Mpa

Chiều dài cần: 23m Công suất bơm: 60m3h Xe cơ sở: Sany 4*2 Áp lực bê tông: 6.5Mpa Bơm thuỷ lực: Rexroth

.
.
.
.