0936 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Wear plate and cutting ring set

  • Bộ mặt chà gọng kính: Sany/Xcmg/Zoom/PM/Junjin
  • Mặt chà măng gan, Tungsten
  • Bộ mặt chà gọng kính bơm Schwing

Product information

Bộ mặt chà gọng kính: Sany/Xcmg/Zoom/PM/Junjin

Mặt chà măng gan, Tungsten

Bộ mặt chà gọng kính bơm Schwing

Bộ mặt chà gọng kính: Sany/Xcmg/Zoom/PM/Junjin Mặt chà măng gan, Tungsten Bộ mặt chà gọng kính bơm Schwing

(Tiếng Việt)

.
.
.
.