0983 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Concrete cylinders

  • Các loại xy lanh bê tông: Sany/PM/Zoom
  • ĐK xy lanh: DN180/200/230/250/260
  • Nhập Khẩu chính hãng

Product information

Các loại xy lanh bê tông: Sany/PM/Zoom
ĐK xy lanh: DN180/200/230/250/260
Nhập khẩu chính hãnh: PM/Sany/Zoom

Các loại xy lanh bê tông: Sany/PM/Zoom
ĐK xy lanh: DN180/200/230/250/260
Nhập khẩu chính hãnh: PM/Sany/Zoom

.
.
.
.