0983 868 808(Call, SMS, Zalo, Viber, Wechat)

Xe bơm cần KCP 42m 2016

 • Tầm với cao: 42 (m)
 • Công suất bơm: 170 (m3h)
 • Xe cơ sở: Hyundai Trago 6*4
 • Áp suất hệ thống: 350 (Mpa)
 • Bơm thuỷ lực: Rexroth 190*2EA
 • Năm sản xuất: 2016

Thông tin sản phẩm

 • Tầm với cao: 42 (m)
 • Công suất bơm: 170 (m3h)
 • Xe cơ sở: Hyundai Trago 6*4
 • Áp suất hệ thống: 350 (Mpa)
 • Bơm thuỷ lực: Rexroth 190*2EA
 • Năm sản xuất: 2016
 • Chiều dài cần bơm: 42 (m)
 • Công suất bơm: 170 (m3h)
 • Xe cơ sở: Hyundai XCENT 6*4
 • Áp suất hệ thống: 350 (Mpa)
 • Bơm thuỷ lực: Rexroth
 • Năm sản xuất: 2014
.
.
.
.